TC Tebodin

Clubregels

* Toertochten 
Medio februari/maart worden de toertochten kenbaar gemaakt waar mogelijk vergezeld van een poster. De omschrijving bestaat per tocht uit: Datum, Naam, Start- en/of verzamelplaats en aantal kilometers. Tevens wordt hierbij een adres- telefoonlijst gevoegd van alle leden van dat jaar.  

* Kleding
In alle in het jaaroverzicht aangegeven tochten wordt verwacht dat u in de TC Tebodin wielerkleding fietst. In gevallen dat dit niet (meer) gaat gelieve u contact op te nemen met de voorzitter Jan de Koekkoek. Zorg goed voor de ter beschikking kleding zodat u er veel plezier van kan hebben. 

* Verzamelen/vervoer
Op het jaaroverzicht staat aangegeven op welke dag er een tocht gereden wordt waarbij een verzamelplaats de uitgangspositie is. Zorg dat u op tijd bent op deze verzamelplaats. Indien u plaats heeft probeer dan een ander mee te nemen; deze is te vinden in de bijgesloten ledenlijst.

Bij bepaalde tochten wordt er voor een volgauto of –bus met chauffeur gezorgd. Hierin kan extra ballast worden vervoerd alsmede kan deze volgauto gebruikt worden als reparatiekar en bezemwagen.

* Gedrag tijdens het fietsen
Let op alle tochten worden met een voorrijder gereden, deze is de baas van de groep. Veelal is dit Jan de Koekkoek of diens vervanger. Hij bepaalt het tempo en controleert of de club bij elkaar is. Hij bepaalt ook waar de rustpauze wordt gehouden. Ook kan hij bepalen of de club gesplitst kan worden in een snelle en minder snelle.
De voorkeur is de groep als één club bij elkaar! Dit brengt met zich mede dat minder snelle leden voorkeur hebben op de betere plaatsen in de groep. Wees sportief tenzij het bij u ook niet meer gaat en de pijp eruit is.  
Onderweg helpen de rijders elkaar door verbaal alsmede non-verbaal te waarschuwen indien er obstakels op het parcours worden tegengekomen. De kretologie hiervan staat elders op de website.
Bij een lekke band of andere dringende oorzaken wordt dit kenbaar gemaakt en stopt de hele groep totdat het euvel verholpen is.
Het motto is en zal blijven ‘samen uit samen thuis’ zondig hier zo weinig mogelijk aan.

* Meer-daagse tochten (trips).
Indien er sprake is van meer-daagse tochten zal er veelal vanuit een centraal punt worden verzameld, gestart en worden teruggekomen. Regel hierbij is dat er één coördinator is die de hele trip alles regelt.  

* Normen en waarden.
Wij als TC Tebodin hebben ten opzichte van onze sponsor de normen en waarden te respecteren. Orde en netheid ten opzichte van derde(n) dienen wij dan ook goed in het oog te houden.

* Contributie betalen.
Probeer de contributie zo snel mogelijk te voldoen op girorekening NL96 INGB 0003 5284 13
tnv J.J. de Koekkoek en of E.A.M. Henkes te Rijswijk